Elgetara Agg Amaias - V1,VDH,CACIB, Landsieger Bayern