Lachouia de Garde Epee

open class -  v1 VDH CAC BH BOB  - judge: B. Piesik, (D)